söndag 13 januari 2008

Ditåt lutar det

Förr var det ganska vanligt att en kypare tog in en hel flaska konjak, slog upp i gästens glas och när det var dags att betala räknade kyparen av vad som druckits. Och detta blev ofta föremål för diverse skämt, som den här bilden från Söndagsnisse på 1870-talet.
Ditåt lutar det!
När vaktmästaren räknar konjakarne, blir antalet sex;
men när gästen räknar blir det två. De lutar åt skilda håll, kan tänka.

Inga kommentarer: