torsdag 10 december 2009

Torsdagsreflektion

Idag läser jag i mitt horoskop i morgontidningen och kan inte låta bli att göra några reflektioner kring texten. "Du har synnerligen lätt att få gehör för dina idéer. Du är modig och driftig. Inget kan stoppa dig."
Visst har jag mycket idéer och visst har jag lätt att få gehör för en del av mina idéer, men det beror nog mer på att jag vågar tala om dem och få andra med på vagnen. Och jag talar bara med närstående om idéer, som inte riktigt mognat ännu. Tror att det bara är så man kan utveckla något i positiv riktning.
Att föra fram en idé kan kanske ses som modigt, men omgivningen måste få tid på sig att smälta förslaget innan man kan gå vidare. Och det viktigaste av allt är att lyssna på reaktionerna från omgivningen för ofta har de synpunkter som kan föra något framåt. De funderar ofta på saker man själv inte tänkt på.
Är en idé riktigt väl förankrad, måste man sedan vara både envis och driftig för att den ska bli verklighet. Och nog finns det gott om saker som kan stoppa både mig och en god idé. Många av mina idéer kräver inte bara min egna tid, utan det måste till resurser i form av reda pengar. Och det finns det inte alltid så gott om.
"Har du en god idé, förverkliga den innan den förbleknar i prat", är en devis som följt mig genom åren. "Ett huvud utan bekymmer finns bara hos en fågelskrämma" är en annan och jag skrev dem i några tankebubblor och satte på dörren till mitt arbetsrum. Till förtret för en del, medan andra tyckte det var kul och tankeväckande.

Inga kommentarer: